Vil du også være en av oss?
Om du mener du passer inn i vårt nettverk, så send gjerne en mail til inspira@frujacobsen.no og vi tar kontakt med deg, merk mailen med: Inspira-bloggnettverk

Kriterier:

Du må ha skrevet bloggen en stund, altså ikke nystartet blogg.
Du må blogge uavhengig, altså ikke på blogg.no, nouw.com eller UI.
Du må være villig til å sette en banner ala den øverst på siden her på din egen blogg.

 

Høres dette ut som noe for deg? Ta kontakt med oss.