Hei.

Høie har holdt pressekonferanse. Han måtte jo det når Hareide sladret. Det blir ingen reservasjonsrett. Hordene jubler. Alle som gikk i tog 8 mars og kjempet for å beholde abortloven, alle som har kjempet mot reservasjonsrett er nå glade og lykkelige for de har vunnet en stor seier. Folket har talt..

Samtidig jubles det i den andre leiren. Leger skal få lov å følge sin samvittighet.

Og jeg undrer meg hvordan dette egentlig skal gå til? For det har vært en kamp med utrolige steile fronter. De har stått laaaangt fra hverandre og det har ikke vært tegn til forsoning i noe retning. Og nå jubler begge… For meg fremstår Bent Høie som den eneste seiersherre så langt.

Nå vet vi jo ikke helt hva dette nye forslaget går ut på. Høie har sagt at det ikke skal bli en reservasjonsrett. Aner vi et usagt men her? Han har også sagt at det er et forslag som ivaretar pasientrettigheten det er å få utført en abort. Og den skal også ivareta legene som har samvittighetskvaler rundt dette. Vi vet ikke hva løsningen er. Tabloide overskrifter er det jo. Det blir ingen reservasjonsrett. Høie snur. Helomvending for regjeringen. Utover at Høie har sagt de magiske ordene om at det ikke blir en reservasjonsrett (og ikke resten av setningen som kommer etter et ennå skjult men..) ser jeg lite til helomvendingen. Et nytt forslag til løsning som skal ivareta både legers samvittighet og pasient. Ja var det ikke det høringsforslaget gjorde da?

Ryktet går jo da. Man skal fjerne skjemaet fastlegene til nå har signert. Et skjema som abortsøkende kvinner i dag slett ikke trenger for å få utført abort. Fastlegene skal altså slippe henvisningsplikten. Javel? Det er i dag fullt mulig å få en abort uten å gå til fastlegen, ja det har vært gjentatt til det kjedsommelige at i Oslo er det så mange som 90% av de som utfører en abort som ikke har vært innom fastlegen først.

Så hva er det seieren går ut på? For de som nå i måneder har kjempet for at reservasjonsrett ikke skal innføres? Det står ikke klart for meg i det hele tatt. Dersom det er en seier at fastleger ikke skal henvise til abort, så er det en seier de kunne innkassert for lengst all den tid at man ikke trenger den henvisningen.

Dagens ordning fungerer ikke sier Bent Høie. Hva legger han i det da? Igjen sier ryktet at dagens ordning er dette skjemaet. Og fjerner man det så er ikke fastleger lengre henvisningspliktige (igjen, har vi egentlig vært det?).

Hvem er taperen her da? For når noen erklærer seg som seierherre så må det vel være noen som taper? Det virker ikke som om det er reservasjonslegene. For de slipper nå å skulle henvise, sammen med hele fastlegekorpset.

For meg ser det enn så lenge ut som om det er pasienten som taper. I forslaget som var ute på høring syntes jeg at pasienten var satt i fokus. De leger som reserverte seg skulle merkes i HELFO’s lister slik at pasienten kunne ta et valg på om de ønsket å stå på listen til en reservasjonslege (suprise for noen: det finnes pasienter som aktivt ønsker det). I tillegg var det lagt føringer slik at kommuner som var småkommuner med få leger, ikke kunne/burde ha reservasjonsleger. Nettopp for å sikre pasientrettigheter. Reservasjonslegene var også ansvarliggjort i forhold til at pasienter på deres liste som trengte det fikk hjelp hos annen lege.

Hva nå da? Den 16 årige jenta langt mot nord som har gått kanossagang og banket på dører uten å få hjelp (det er slik abortsøkende kvinner er blitt fremstilt i denne debatten) hva hjelper dette nye forslaget henne? Hvor er seieren reservasjonsmotstandernde påberoper seg i hennes tilfelle? For nå kan jo alle fastleger si: “abort? det trenger du ikke bruke min tid på, det er ingen oppgave for fastlegen.” Jeg håper da virkelig ikke fastleger gjør dette, og jeg tror ikke reservasjonsleger er verre enn andre leger når det kommer til å behandle folk med respekt, heller hakket bedre.

Og innvandrerkvinnen med lite nettverk som ikke vet hvor hun skal henvende seg? Hva hjelper denne seieren henne?

Jeg er virkelig spent på løsningen Høie kommer med. Jeg håper den er god.

Jeg er for reservasjonsmulighet, ikke rett, i spørsmål som omhandler liv og død. Og jeg mener det er mulig å få til samtidig som at man tar pasienter på alvor og opprettholder pasientsikkerhet og pasientrettigheter. Og høringsforslaget som forelå, med visse modifikasjoner som at kommunene ikke burde få ansvaret, til det er kommunepolitikere for feige, syntes jeg ivaretok pasientene på en god måte.

Dersom Høie kommer frem med en løsning der alle er fornøyde så gratulerer til ham. Det er i så fall en bragd. Jeg bare ser det vanskelig for meg. Jeg er glad for at det har vært en debatt rundt dette, selv om jeg fortsatt mener at debatten har dreid helt av sporet flere ganger. Jeg er glad for at problemstillingene er løftet frem og det har fått meg selv til å tenke mye. Men dersom løsningen nå er å ta bort dette sjemaet… Og kun det.. Ja da har det vært mye skrål for lite, for det skjemaet trenger vi som sagt ikke i dag heller… Og da lurer jeg fortsatt på hvem seierherren i dette er. Holder en knapp på reservasjonslegen jeg….

(Nå kan det være at jeg har misset noen vesentlige poenger oppi dette da jeg ikke har finlest alle artikler, sett alle reportasjer eller hørt alt som er sagt etter at nyeheten kom. I så fall er du velkommen til å opplyse meg i kommentarfeltet.)

 

2 Kommentarer on Seier! … men til hvem?

    • Kremt.. Ikke glem meg på den sushi-daten gurls!!
      Og Didriksen.. veldig bra innlegg, andre sider av saken er alltid interessann lesning! 😉
      Diaperdiva Vil gjerne at du leser denne blogposten Siden sist..My Profile

Stengt for kommentarer.